Leszno MZK

X
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
Najszybciej do rozkładu.
Od 15 czerwca br. korekta godzin odjazdów autobusów linii nr 4, natomiast od 19 czerwca do 15 sierpnia br. w związku z przebudową ulicy Święciechowskiej w Wilkowicach skróceniu ulegną kursy o godzinie 06:05 i 15:05 z Rynku Zaborowskiego. Autobus zakończy kurs na przystanku WILKOWICE Dom Strażaka.