Gniezno MPK

X
2 3 4 5 7 8 9 N 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 31
Najszybciej do rozkładu.