Gniezno MPK

X
2 3 5 7 8 9 N 10 11 12 13 14 17 22 23 31
Najszybciej do rozkładu.

UWAGA !! Do odwołania w dni robocze autobusy kursują według rozkładu jazdy
obowiązującego w SOBOTY.

Linie nr .5, 10 i 31 w dni robocze kursują według rozkładu jazdy obowiązującego
w DNI ROBOCZE WAKACYJNE.

UWAGA !! LINIE NR 5, 8, 9, 17 i 22 zmiany i kursy dodatkowe w dni robocze.
Linia nr 5 dodatkowe kurs: o godz. 15.05 z ul.Kolejowej.
O godz. 21.55 z Gdańskiej - pętla do Lednickiej.
Kursy o godz.14.52 z ul.Kościuszki i 22.36 z Lednickiej - zawieszone.
Linia nr 8 kurs o godz. 5.25 z ul.Fabrycznej.
Linia nr 17 dodatkowe kursy:
o godz. 4.33 z ul.Lednickiej do ul.Pustachowskiej,
o godz. 21.58 z ul.Pustachowskiej do ul.Dworcowej (przesiadka do l. nr 9),
o godz. 22.28 z ul.Kościuszki (przesiadka z l. nr 9).
Kurs z ul.Lednickiej godz. 23.45 - zawieszony.
Linia nr 9 - kurs o godz. 22.00 z ul.Witkowskiej jest przesunięty na godz. 22.06.
Dodatkowe kursy z Gdańskiej pętla p/Lednicką o godz. 18.12 i 20.12
( z Lednickiej planowo o 18.17 i 20.17).
Linia nr 22 - opóźnione kursy z Wierzbiczan: z godz.13.54 na 14.02, z godz. 14.54 na 15.02.

Do odwołania została zawieszona sprzedaż biletów w autobusach.