Bełchatów MZK

X
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Najszybciej do rozkładu.
MZK Sp. z o. o. w Bełchatowie w okresie od 01.VII. do 31.VIII.
Wprowadza WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY

Linia nr 1 – zostaje zawieszona.
Linia nr 2 – zostają zawieszone następujące kursy:
• Dzień roboczy:
o Rynek Grocholski – Szpital / krańcówka: 5.55, 7.20, 8.55, 12.35, 19.15.
o Szpital / krańcówka – Rynek Grocholski: 6.30, 8.15, 9.40, 13.10, 20.30.
• Dzień wolny – bez zmian.
Linia nr 3 – bez zmian.
Linia nr 4 – zostaje zawieszona.
Linia nr 5 – zostają zawieszone następujące kursy:
• Przemysłowa / Batis – Czyżewskiego / pętla: 6.36, 7.46, 12.31, 14.01, 16.06.
• Czyżewskiego / pętla – Przemysłowa / Batis: 7.05, 8.20, 13.10, 14.40, 16.50.
Linia nr 6 – zostaje zawieszona.
Linia nr 7 – zostaje zawieszona.
Linia nr 9 – nie kursuje na ul. Grabową.
• Dodatkowe kursy w dni robocze:
o Z Budryka / pętla o 6.30.
o Ze Szpitala / krańcówka o 7.10.
Linia nr 10 – bez zmian