Bełchatów MZK

X
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Najszybciej do rozkładu.

Od dnia 30.01.2017 r. ulega zmianie rozkład linii nr 5


Zmiana godzin kursowania


Politanice (pętla):
- z godz. 6.10 na godz. 6.00
- z godz. 7.10 na godz. 7.05
- z godz. 14.35 na godz. 14.40.


Przemysłowa (Batis):
- z godz. 6.46 na godz. 6.36
- z godz. 13.51 na godz. 14.01.